Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
13

VI C 122/21

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Data orzeczenia: 2021-09-30

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 122/21/S UZASADNIENIE wyroku częściowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 15 września 2021 roku Pozwem z dnia 5 października 2020 roku powódka K. M. domagała się od M. B. i R. P. solidarnie kwoty 29.370,10 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot wskazanych szczegółowo w pozwie. Na uzasadnienie swojego żądania powódka wskazała, że pozwane prowadzą w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż detaliczna kosm
Czytaj więcej»

VI C 539/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Data orzeczenia: 2021-09-14

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Sygn. akt VI C 539/21/S UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2021 roku Pozwem z dnia 4 lipca 2018 roku powodowie W. D. i P. D. (1) domagali się od pozwanych P. J. i N. J. kwoty 4.980,32 zł wraz z odsetkami ustawowymi: - od 11 grudnia 2017 roku do dnia zapłaty od kwoty 800 zł, od 11 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty od kwoty 180,32 zł, od 11 grudnia 2018 roku do dnia zapłaty od kwoty 800 zł, od 11 lutego 2018 roku do dnia zapłaty od kwoty 800
Czytaj więcej»

VI C 1224/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-01-19

Data publikacji: 2022-10-17

trafność 100%

Sygn. akt VI C 1224/21/S WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Maciej Świder Protokolant: Protokolant Natalia Prusak po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2022 roku w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Miejskiej K. przeciwko S. S. (1) , Z. S. (1) o rozwiązanie stosunku najmu i opróżnienie lokalu mieszkalnego I rozwiązuje stosunek najmu lokalu mieszk
Czytaj więcej»

XIV K 156/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Data orzeczenia: 2013-10-09

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIV K 156/12/S UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XIV Karny, z dnia 24 września 2013 roku E. A. prowadziła działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w K. . Pełnomocnikiem E. A. umocowanym do prowadzenia w jej imieniu wskazanej działalności w pełnym zakresie był mąż- Z. A. . Dowód: wyjaśnienia oskarżonej k.82-83,168-169,608 wydruk z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej GUS, k. 15-16 pełnomocnictwo k.56 W dniu
Czytaj więcej»

VI C 924/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Data orzeczenia: 2021-09-22

Data publikacji: 2022-09-19

trafność 100%

Sygn. akt VI C 924/19/S WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2021 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Maciej Świder Protokolant: Protokolant Natalia Prusak po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 roku w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) , T. M. (1) przeciwko Gminie Miejskiej K. o ustalenie I oddala powództwo, II zasądza od M. M. (1) i T. M. (1) solidarnie na rzecz Gminy Miejskiej
Czytaj więcej»

XIV K 156/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Data orzeczenia: 2013-09-24

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt XIV K 156/12/S WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2013 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XIV Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Sajdak Protokolant: Ewelina Zaręba - stażysta przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej - … po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.04., 01.06.2012 r., 05.02, 19.04. i 17.09.2013 r. sprawy: E. A. c. A. i T. z d. I. ur. (...) w C. i Z. A. s. S. i D. z d. G. ur. (...) w D. oskarżonych o to, że: I
Czytaj więcej»

VI C 958/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Data orzeczenia: 2021-07-08

Data publikacji: 2022-07-07

trafność 100%

Sygn. akt VI C 958/19/S UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 21 czerwca 2021 roku Pozwem z dnia 19 sierpnia 2019 roku strona powodowa Gmina Miejska K. wniosła o nakazanie pozwanemu J. K. , aby opuścił, opróżnił ze swoich rzeczy i wydał stronie powodowej lokal numer (...) położony przy ul. (...) w K. . Domagała się również ustalenia, że pozwanemu nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej K. oraz zasądzenia od pozwan
Czytaj więcej»

VI C 60/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-08-31

Data publikacji: 2023-06-27

trafność 100%

Sygn. akt VI C 60/22/S WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Maciej Świder Protokolant: starszy protokolant Magdalena Kapusta po rozpoznaniu 31 sierpnia 2022 roku w K. na rozprawie sprawy z powództwa M. N. (1) przeciwko A. T. o zapłatę I zasądza od A. T. na rzecz M. N. (1) kwotę 6.400 zł (sześć tysięcy czterysta złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźn
Czytaj więcej»

II K 41/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IIK 41/16/S WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Sikora Protokolant: Marzena Wójtowicz - protokolant w obecności Prokuratora: Tomasza Korniaka po rozpoznaniu w dniach: 05 kwietnia 2016 r., 22 czerwca 2016 r., 27 września 2016 r. na rozprawie sprawy M. K. syna L. i B. z d. K. ur. (...) w O. oskarżonego o to, że: 1.w okresie od nieustalonego dnia 2013
Czytaj więcej»

VI C 347/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Data orzeczenia: 2021-09-22

Data publikacji: 2022-07-04

trafność 100%

Sygn. akt VI C 347/19/S WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2021 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Maciej Świder Protokolant: Protokolant Natalia Prusak po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 roku w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Wojewody (...) przeciwko E. A. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I oddala powództwo główne, II rozwiązuje stosunek najmu lokalu mieszkalneg
Czytaj więcej»