Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 41/16 - zarządzenie, wyrok Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z 2016-10-11

Sygn. akt IIK 41/16/S

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Sikora

Protokolant: Marzena Wójtowicz - protokolant

w obecności Prokuratora: Tomasza Korniaka

po rozpoznaniu w dniach: 05 kwietnia 2016 r., 22 czerwca 2016 r., 27 września 2016 r. na rozprawie

sprawy

M. K.

syna L. i B. z d. K.

ur. (...) w O.

oskarżonego o to, że:

1.w okresie od nieustalonego dnia 2013 do dnia 1 sierpnia 2013 roku w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. D. (1) w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki gotówkowej stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki gotówkowej, doprowadzili bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 98130,84 zł stanowiącej równowartość wnioskowanej pożyczki gotówkowej nr (...), ułatwił im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem,

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

2.w okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 30 lipca 2013 r. w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. D. (2), w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. z siedzibą w W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowego kredytu, doprowadzili bank (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 118 012,30 zł stanowiącej równowartość wnioskowanego kredytu nr (...), ułatwił im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem,

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zvv. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk,

3. w okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 26J. 2013 r. w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. D. (2), w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. z siedzibą we W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowego kredytu, doprowadzili Bank (...) S.A. z siedzibą we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 119 289,00 zł stanowiącej równowartość wnioskowanego kredytu nr (...), ułatwił im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków, zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem, tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11§2 kk,

4.W okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 18 lipca 2013 roku w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. D. (2), w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki gotówkowej stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki gotówkowej, doprowadzili bank (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 150 000,00 zł stanowiącej równowartość wnioskowanej pożyczki nr (...), ułatwił im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem, tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

5.W okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 18 lip ca 2013 roku w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. D. (2), w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieni u z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w G. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki gotówkowej, doprowadzili bank (...) S.A. w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 160 000,00 zł, stanowiącej równowartość wnioskowanego kredytu nr (...), ułatwił im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadc zeniu i ułatwiając kontakt z bankiem,

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

6.w okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 26 lipca 2013 roku w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. D. (2), w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki gotówkowej, doprowadzili bank (...) w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80 000,00 zł stanowiącej równowartość wnioskowanego nr (...). ułatwił im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem,

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

oraz sprawy:

I. D. (1)

córki J. i I. z d. C.

ur. (...) w K.

oskarżonej o to, że:

1.w okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 1 sierpnia 2013 roku w N. i w K., działając wspólnie i w por ozumieniu z M. K. w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, pop zez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki gotówkowej stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki gotówkowej, doprowadzili bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 98 130,84 zł stanowiącej równowartość wnioskowanej pożyczki gotówkowej nr (...), ułatwiła im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem,

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

2.w okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 30 lipca 2013 r. w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z M. K., w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. z siedzibą w W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowego kredytu, doprowadzili bank (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 118 012,30 zł stanowiącej równowartość wnioskowanego kredytu nr (...). (...), ułatwiła im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem,

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. II § 2 kk,

3.w okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 26 lipca 2013 r. w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z M. K., w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. z siedzibą we W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmie owego kredytu, doprowadzili Bank (...) S.A. z siedzibą we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 119 289,00 zł stanowiącej równowartość wnioskowanego kredytu nr (...), ułatwił im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem, tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

4.w okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 18 lipca 2013 roku w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z M. K., w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z whioskiem o udzielenie pożyczki gotówkowej stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki gotówkowej, doprowadzili bank (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 150 000,00 zł stanowiącej równowartość wnioskowanej pożyczki nr (...), ułatwiła im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem,

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

5.w okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 18 lipca 2013 roku w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z M. K., w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w G. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki gotówkowej, doprowadzili bank (...) S.A. w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 160 000,00 zł stanowiącej równowartość wnioskowanego kredytu nr (...), ułatwiła im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem, tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

6.w okresie od nieustalonego dnia 2013 roku do dnia 26 lipca 2013 roku w N. i w K., działając wspólnie i w porozumieniu z M. K., w zamiarze, aby I. I. wspólnie i w porozumieniu z K. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach, poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aptece (...) w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki gotówkowej, doprowadzili bank (...) w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80 000,00 zł stanowiącej równowartość wnioskowanego nr (...), ułatwiła im popełnienie tego czynu zabronionego udzielając rady i informacji, w tym w szczególności dokonując wyliczenia fikcyjnej wartości zarobków zamieszczonych następnie w przedmiotowym zaświadczeniu i ułatwiając kontakt z bankiem, tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

oraz sprawy:

K. O.

syna F. i Z. z d. C.

ur. (...) w miejscowości N.

oskarżonego o to, że:

1.w dniu 1 sierpnia 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. I. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. co do faktu swojego zatrudnienia w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki gotówkowej stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o swoim zatrudnieniu w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki gotówkowej, doprowadził bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 98 130,84 zł stanowiącej równowartość udzielonej mu pożyczki gotówkowej nr (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

2.w dniu 30 lipca 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. I. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. z siedzibą w W. co do faktu swojego zatrudnienia w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem kredytowym stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o swoim zatrudnieniu w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowego kredytu, doprowadził bank (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1118 012,30 zł. stanowiącej równowartość udzielonego mu kredytu nr (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

3.w dniu 26 lipca 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. I. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. z siedzibą we W. co do faktu swojego zatrudnienia w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem kredytowym stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o swoim zatrudnieniu w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowego kredytu, doprowadził Bank (...) S.A. z siedzibą we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 119 289,00 zł stanowiącej równowartość udzielonego mu kredytu nr (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

4.w dniu 18 lipca 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. I. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w W. co do faktu swojego zatrudnienia w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o swoim zatrudnieniu w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki, doprowadził (...) Bank S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 150 000,00 zł. stanowiącej równowartość udzielonej mu pożyczki nr (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

5.w dniu 18 lipca 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. I. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w G. co do faktu swojego zatrudnienia w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o swoim zatrudnieniu w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki doprowadził (...) Bank (...) S.A. w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 160 000,00 zł stanowiącej równowartość udzielonego mu kredytu nr (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

6.w dniu 26 lipca 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z I. I. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w W. co do faktu swojego zatrudnienia w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o swoim zatrudnieniu w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki, doprowadził (...) Bank S.A. w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80 000,00 zł stanowiącej równowartość udzielonego mu kredytu nr (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

oraz sprawy:

I. I.

córki E. i J. z d. P.

ur. (...) w B.

oskarżonej o to, że:

1. w dniu 1 sierpnia 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z K. O. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki gotówkowej stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu K. O. w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki gotówkowej, doprowadził bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 98 130,84 zł stanowiącej równowartość udzielonej K. O. pożyczki gotówkowej nr (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

2.w dniu 30 lipca 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z K. O. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. z siedzibą w W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem kredytowym stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu K. O. w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowego kredytu, doprowadził bank (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 118 012,30 zł stanowiącej równowartość udzielonego K. O. kredytu nr (...)\ (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

3.w dniu 26 lipca 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z K. O. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. z siedzibą we W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem kredytowym stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu K. O. w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowego kredytu, doprowadziła Bank (...) S.A. z siedzibą we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 119 289,00 zł stanowiącej równowartość udzielonego K. O. kredytu nr (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

4.w dniu 18 lipca 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z K. O. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu K. O. w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki, doprowadziła (...) Bank S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 150 000,00 zł stanowiącej równowartość udzielonej K. O. pożyczki nr (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

5.w dniu 18 lipca 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z K. O. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w G. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu K. O. w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki, doprowadziła (...) Bank (...) S.A. w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 160 000,00 zł stanowiącej równowartość udzielonego K. O. kredytu nr (...),

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

6.w dniu 26 lipca 2013 r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z K. O. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników banku (...) S.A. w W. co do faktu zatrudnienia K. O. w aptece (...) w N. oraz osiąganych w związku z tym zarobkach poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu K. O. w aptece (...) z siedzibą w N., który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowej pożyczki, doprowadziła (...) Bank S.A. w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 80 000,00 zł stanowiącej równowartość udzielonego K. O. kredytu nr (...)

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

I.  uznaje oskarżonego M. K. za winnego popełnienia czynów zarzuconych oskarżonemu w pkt. od (I.) 1 do (I.) 6 aktu oskarżenia, tym, że eliminuje z opisów każdego z czynów przypisanych słowa „ wspólnie i w porozumieniu z I. D. (1) ”, i przyjmuje, że każdy z czynów przypisanych stanowi występek z art. 18 par 3 k.k. w zw. z art. 286 par 1 k.k. i art. 297 par 1 k.k. w zw. z art. 11 par 2 k.k., przy czym przyjmuje, że oskarżony działał w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, w warunkach ciągu przestępstw, o którym mowa w art. 91 par 1 k.k. i za te czyny na mocy art. 286 par 1 k.k. w zw. z art. 19 par 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 par 3 k.k. w zw. z art. 91 par 1 k.k., wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz na mocy art. 33 par 2 i 3 k.k. karę grzywny w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych, ustając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

II.  na zasadzie art. 17 par 1 pkt. 1 k.p.k. w zw. z art. 414 par 1 k.p.k. uniewinnia oskarżoną I. D. (2) od zarzutów popełnienia czynów opisanych w pkt. od (II.) 1 do (II.) 6 aktu oskarżenia;

III.  uznaje oskarżonego K. O. za winnego popełnienia czynów zarzuconych oskarżonemu w pkt. od (III.) 1 do (III.) 6 aktu oskarżenia, z których każdy stanowi występek z art. 286 par 1 k.k. i art. 297 par 1 k.k. w zw. z art. 11 par 2 k.k., przy czym przyjmuje, że oskarżony działał w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem tej samej sposobności, w warunkach ciągu przestępstw, o którym mowa w art. 91 par 1 k.k. i za te czyny na mocy art. 286 par 1 k.k. w zw. z art. 91 par 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

IV.  uznaje oskarżoną I. I. za winną popełnienia czynów zarzuconych oskarżonej w pkt. od (IV.) 1 do (IV.) 6 aktu oskarżenia, z których każdy stanowi występek z art. 286 par 1 k.k. i art. 297 par 1 k.k. w zw. z art. 11 par 2 k.k., przy czym przyjmuje, że oskarżona działała w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem tej samej sposobności, w warunkach ciągu przestępstw, o którym mowa w art. 91 par 1 k.k. i za te czyny na mocy art. 286 par 1 k.k. w zw. z art. 91 par 1 k.k. wymierza oskarżonej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

V.  na mocy art. 69 par 1 i 2 k.k. i art. 70 par 1 k.k. warunkowo zawiesza oskarżonym: M. K., K. O. oraz I. I. wykonanie orzeczonych w pkt. od I do IV wyroku kar pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata w stosunku do każdego z oskarżonych;

VI.  na mocy art. 41 par 1 i 2 k.k. orzeka względem oskarżonego M. K. zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu - w formie stosunku pracy jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej -, oraz prowadzenia działalności gospodarczej:

- związanych z pośrednictwem finansowym w tym pośrednictwem kredytowym - przez okres 2 (dwóch) lat;

VII.  na mocy art. 63 par 1 k.k. zalicza oskarżonemu M. K. na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, w postaci zatrzymania w dniu 15 stycznia 2015 r. i 16 stycznia 2015 r.;

VIII.  na mocy art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonych I. I. i K. O. kwoty po 368 (trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych tytułem należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych stanowiących wydatki;

na zasadzie art. 624 k.p.k. w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonych K. O. i I. I. od obowiązku uiszczenia opłaty;

na zasadzie art. 627 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, zasądza od oskarżonego M. K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę (...) (dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem) złotych tytułem należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych, w tym kwotę 368 zł tytułem wydatków, zaś kwotę 2180 zł tytułem wymierzonej opłaty od orzeczonych kar pozbawienia wolności i grzywny;

IX.  na zasadzie art. 632 pkt. 2 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonej I. D. (1) kwotę 888 (osiemset osiemdziesiąt osiem) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

ZARZĄDZENIE

1/ odnotować wyrok;

2/ odpis wyroku doręczyć:

- oskarżonym z pouczeniem, obrońcom osk. K. i D.

(art. 100 par 3 i 4 w brzmieniu z dnia 01 lipca 2015 r.)

11 października 2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Krynicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Sikora
Data wytworzenia informacji: